Fassi Тежък клас

Групата кранове тежък клас включва всички кранове с товароподемност от 37,50 тм до 137,60 тм. Тези кранове се инсталират на три- или четириосни тежкотоварни шасита и са комбинация от изключителни високи повдигащи характеристики и дизайн, при който са постигнати минимални конструктивни размери и собствено тегло на оборудването.

Fassi Лек Клас

Групата кранове среден клас включва всички кранове с товароподемност от 13,05 тм до 34,15 тм. Тези кранове осигуряват висока производителност, но в същото време притежават изключително динамични технически характеристики.

Fassi Среден Клас

Групата кранове лек клас включва всички кранове с товароподемност от 1,10 тм до 12,25 тм. Те се предлагат в широк спектър от версии, започвайки от серията „микро” кранове, и съчетават редуцирано тегло, компактност и ограничени размери.

Fassi Специални кранове

Серията Специални кранове включва версии на крановете, които намират приложение на съоръжения работещи в морска среда, във военно-отбранителния и железопътен сектор. Специалните кранове от морската серия са оборудвани с основа за лесен монтаж върху всякакъв тип плавателни съдове и пристанищни съоръжения.

Fassi България

бул. „Владислав Варненчик“ 262
9009 Варна
България

   +359 2 8 100 220
email   b_bekov@bulauto.com
Bulauto
Fassi.bg - 262 Vladislav Varnenchik Blvd - 9009 Varna - Bulgaria