Jekko cranes

Fassi Специални кранове

Серията Специални кранове включва версии на крановете, които намират приложение на съоръжения работещи в морска среда, във военно-отбранителния и железопътен сектор.
Специалните кранове от морската серия са оборудвани с основа за лесен монтаж върху всякакъв тип плавателни съдове и пристанищни съоръжения.

Техническите решенията на FASSI покриват всички условия за работа в агресивна морска среда, с изисквания за висока скорост, прецизност, маневреност и експлоатационна безопасност при движение на товарите.
Крановете с военно приложение отговарят на специфичните изисквания на въоръжените сили и организации за гражданска защита на редица страни по света. В това число се включват също крановете доставени на въоръжените сили на НАТО и ООН участващи в умиротворителни мисии.

Железопътните кранове могат да бъдат монтирани на различни видове железопътен подвижен състав като локомотиви, мотриси, вагони и шасита с двойна задвижваща система за пътно и железопътно използване. Тези кранове са оборудвани със специални системи насочени преди всичко към предотвратяване на случаен контакт с въздушни електропроводи.

Fassi България

бул. „Владислав Варненчик“ 262
9009 Варна
България

   +359 2 8 100 220
email   b_bekov@bulauto.com
Bulauto
Fassi.bg - бул. „Владислав Варненчик“ 262 - 9009 Варна - България